Tag: Bal Kand pdf

Bal Kand : Ramcharitmanas Bal Kand रामचरितमानस बाल काण्ड, पाठ, विडियो

Ramcharitmanas Bal Kand

Bal Kand : Ramcharitmanas Bal Kand, Ramayan Bal Kand, Sampurn Path, Video, PDF, Download. बाल काण्ड : रामचरितमानस बाल काण्ड, रामायण बाल काण्ड, सम्पूर्ण पाठ, विडियो, पीडीऍफ़ डाउनलोड. Ramcharitmanas Bal Kand रामचरितमानस बाल काण्ड Bal Kand श्रीरामचरितमानस् बाल-काण्डबाल काण्ड।।श्री गणेशाय नमः ।।श्रीजानकीवल्लभो विजयतेश्री रामचरित मानसप्रथम सोपान(बालकाण्ड)श्लोकवर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि।मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ।।1।। भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाःस्वान्तःस्थमीश्वरम्।।2।। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्।यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।।3।। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ।वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कबीश्वरकपीश्वरौ।।4।। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्।सर्वश्रेयस्करीं सीतां […]