Hanuman Chalisa in Tamil – ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா

Hanuman Chalisa in Tamilஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா – Get Hanuman Chalisa in Tamil Language with Lyrics, Video, Mp3 and PDF.

அனுமன் ஜியின் பக்தர்களுக்காக, இன்று ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசாவை தமிழ் மொழியில் வெளியிட முயற்சிக்கிறோம்.

ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசாவை முழு பக்தியுடனும் பக்தியுடனும் படியுங்கள். அனுமன் ஜியின் அருள் எப்போதும் உங்களுடன் இருக்கும்.

ஸ்ரீ ஹனுமான் ஜி எப்போதும் தனது பக்தர்களை எல்லா வகையான நெருக்கடிகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறார்.

Hanuman Chalisa in Tamilஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா

Hanuman Chalisa in Tamil
Hanuman Chalisa in Tamil

ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||

புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||

ChemiCloud - Excellent Web Hosting Services

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||

Hanuman Chalisa in Tamil Video

உங்கள் அனைவருக்கும் ஹனுமான் சாலிசாவின் சில வீடியோக்களை வழங்கியுள்ளோம். நீங்கள் இந்த வீடியோக்களைப் பார்த்து, ஸ்ரீ அனுமனின் பக்தியில் தொலைந்து போக வேண்டும்.

Hanuman Chalisa in Tamil by M S Subbulakshmi
Hanuman Chalisa Tamil

Mp3

எம்பி 3 இல் அனுமன் சாலிசாவைப் பெற, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொத்தானை அழுத்தவும். இதன் மூலம், நீங்கள் அனுமன் சாலிசாவின் எம்பி 3 தளத்திற்கு செல்வீர்கள்.

Hanuman Chalisa in Tamil by Dr. M.S.Subbalakshmi

Hanuman Chalisa in Tamil by Dr. M.S.Subbalakshmi

Hanuman Chalisa in Tamil PDF

Hanuman Chalisa in Tamil PDF
Hanuman Chalisa in Tamil PDF

பி.டி.எஃப் இல் ஹனுமான் சாலிசாவைப் பெற, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொத்தானை அழுத்தவும். இதன் மூலம் நீங்கள் இந்த தளத்தின் PDF பதிவிறக்க பக்கத்திற்கு செல்வீர்கள். எங்கிருந்து நீங்கள் ஒரே கிளிக்கில் ஹனுமான் சாலிசாவை PDF இல் பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

எங்களால் வெளியிடப்பட்ட பிற வெளியீடுகளையும் நீங்கள் காணலாம்.

Hanuman Chalisa in Gujarati – હનુમાન ચાલીસા

ഹനുമാൻ ചാലിസ : Hanuman Chalisa in Malayalam

Hanuman Chalisa in Marathi Lyrics with PDF हनुमान चालीसा मराठी में

హనుమాన్ చాలిసా డౌన్లోడ్సా Hanuman Chalisa Telugu PDF Download

సాహిత్యంతో హనుమాన్ చలిసా తెలుగు – Hanuman Chalisa in Telugu with Lyrics

Hanuman Chalisa Meaning in Hindi – हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ के साथ

Hanuman Chalisa Meaning in English ( Translation )

Shri Hanuman Ji Ki Aarti – श्री हनुमान जी की आरती

Hanuman Chalisa : हनुमान चालीसा


Hanuman Chalisa in English Lyrics

Sankat Mochan Hanuman Ashtak : Download |संकट मोचन हनुमानाष्टक

Hanuman Shabar Mantra : हनुमान जी को बुलाने का शक्तिशाली मंत्र

Know more about Shri Hanuman from Wikipedia.

கூகிள் மொழிபெயர்ப்பின் உதவியுடன் ஹனுமான் சாலிசாவை தமிழ் மொழியில் வெளியிட்டுள்ளோம்.

கூகிள் மொழிபெயர்ப்பின் உதவியுடன் இந்த இடுகையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இடுகையில் எங்கும் ஏதேனும் பிழை இருந்தால், அனுமன் ஜி மற்றும் அனுமன் ஜியின் பக்தர்களிடம் மன்னிப்பு கோருகிறோம்.

இந்த இடுகையில் ஏதேனும் முன்னேற்றம் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் கருத்து பெட்டியில் எங்களுக்கு எழுத வேண்டும். அதை மேம்படுத்த எங்களால் முடிந்தவரை முயற்சிப்போம்.

மகாவீர் அனுமனின் ஜெய், ஜெய் ஸ்ரீ ராம் முழு பக்தியுடனும் பக்தியுடனும் சொல்லுங்கள்.

ChemiCloud - Excellent Web Hosting Services

Leave a Comment